Menu

Dobře uzavřená nájemní smlouva vám ušetří mnoho problémů

Poradna   |   3. 9. 2020   |   Autor: Anna Jurečková

Doba prázdnin a dovolených sice končí, něco nového ale možná začíná. Není náhoda, že v září zpravidla výrazně roste poptávka po pronájmech. A to zejména ve velkých městech a městech s univerzitami. Pokud se i vy chystáte do nového bydlení, nepodceňte správné uzavření nájemní smlouvy. Zopakujte si, jaké náležitosti by měla neprůstřelná smlouva obsahovat.

Díky dobře uzavřené nájemní smlouvě si chvíle pohody v novém podnájmu užijete ještě víc.

Zájem o nájemní bydlení v současné době nápadně roste. Nemovitosti jsou drahé, hypotéky jsou pro mladé lidi často nedosažitelné. Pozice majitelů bytů se se stoupající poptávkou upevňuje, nájemníky si mohou vybírat, a tak mají tendenci klást přísnější podmínky, popřípadě zneužívat toho, že jim situace přeje. I proto je zásadní pohlídat si správné znění dohody o pronájmu.

Jana s Jakubem se do nového pronájmu stěhovali jen pár týdnů před natáčením. Na jejich interiéru to poznat není. Podívejte se!

Nájemní smlouva patří mezi nejužívanější typy smluv v naší společnosti a její podobu upravuje občanský zákoník. Přesto zahrnuje spoustu bodů, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Nájemníci jsou sice zákonem, jakožto slabší strana, chráněni více než majitelé bytů, i tak se jim ale špatně postavená smlouva může vymstít.

Písemná smlouva je základ

Spoléhat se na ústní domluvu by dnes už asi napadlo jen málokoho. Písemnou podobu nájemní smlouvy navíc přímo vyžaduje zákon. Nejde o pouhou formalitu, ale o důležitý dokument, při jehož podepisování je nutná určitá obezřetnost. Smlouvu si vždy pořádně pročtěte, a pokud v ní něco chybí, neváhejte požádat majitele, aby položku přidal.

Písemná smlouva se bude hodit i při námluvách s řemeslníky, přečtěte si, jak se nespálit.

Samozřejmostí jsou identifikační údaje obou stran. To je základ každé smlouvy. U obou subjektů nesmí chybět jméno, trvalé bydliště, rodné číslo či datum narození, případně i číslo občanského průkazu. Je příhodné také co nejpřesněji popsat předmět nájmu. Čím konkrétněji, tím lépe pro vás.

Vše o penězích

Stanovení výše nájmu je stěžejní bod, zdaleka to jím však nekončí. Neméně důležité jsou i dodatky týkající se termínu splatnosti, kauce (nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného), zvyšování nájmu či úhrady plateb za služby, jako je svoz odpadu, úklid společných částí nebo provoz výtahu. Poplatky za tyto služby pak mohou být placeny buď zálohově, nebo paušálně.

Zvyšování nájemného je věc ošemetná. Smlouva může obsahovat ujednání o každoročním zvyšování, nebo naopak takový postup výslovně vyloučit. Platí, že pokud není ve smlouvě stanoveno zvedání nájemného, může být navýšeno po dobu tří let maximálně o 20 % z původní částky.

Na jak dlouho?

Pečlivě si přečtěte i položku týkající se doby trvání nájmu. Standardně se uzavírá na dobu určitou, nejčastěji na rok. Následně lze nájem prodlužovat formou dodatků na další období.

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že je dohoda uzavřena na dobu neurčitou. To je problematické zejména pro pronajímatele, není totiž jednoduché nájemce za těchto okolností z nájmu vypovědět. Pokud je nájemní smlouva záměrně sepsána na dobu neurčitou, musí zde být uvedena výpovědní lhůta. Pronajímatel může smlouvu vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů.

Pořád si nejste, pokud jde o smlouvu, jistí v kramflecích? Právní rada zdarma se bude hodit.

Chci vědět víc...
Pořád si nejste, pokud jde o smlouvu, jistí v kramflecích? Právní rada zdarma se bude hodit.

Změny, údržby a opravy

Určitě sníte o tom, jak si nový domov zařídíte podle svých představ. To může znamenat vymalování pokojů, výměnu nábytku nebo věšení obrazů. Někdy však nájemci plánují změny rozsáhlejšího rázu. V takovém případě opatrně. Zpravidla je nutné při vypršení smlouvy odevzdat byt v původním stavu.

Co se týče údržby bytu, i na to legislativa pamatuje. Běžnou péči a drobné opravy související s užíváním bytu hradí nájemce. Větší opravy je povinen zajistit majitel.

A zatímco bydlíte v pronájmu, můžete spořit třeba na vlastní domek v lesích. Pokud spoříte třeba 3 000 Kč měsíčně, za 6 let máte téměř čtvrt milionu, které můžete použít třeba na získání hypotéky. Státní podpora v tomto případě bude 14 000 Kč. Spočítejte si, jak to bude vyhovovat vašim snům.

Co do smlouvy nepatří

Kromě toho, co nájemní smlouva musí (nebo by měla) obsahovat, existuje také pár věcí, jež bychom v ní nalézt neměli. Typickým příkladem je zákaz domácích mazlíčků nebo kouření. Na takové zákazy zákon pohlíží jako na ubírání na právech nájemníkovi. Pokud se ustanovení, jež nejsou v souladu s legislativou, ve smlouvě přece jen objeví, jsou neplatná a nájemce se jimi nemusí řídit.

Foto: Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Anna Jurečková

Anna Jurečková, Městská duše s vášní pro přírodu

Jsem novinářka a copywriterka. Od dětství bydlím v Praze a tak ráda unikám do přírody, popřípadě ke knížkám nebo józe. Vím, jak je život ve městě někdy náročný, proto ráda hledám způsoby, jak si ho usnadnit, a píšu o lidech, kteří se rozhodli žít trochu jinak.