Menu

Jak fungují kořenové čističky

Inspirace   |   22. 10. 2019   |   Autor: Izabela Nováková

Zájem o kořenové čističky odpadních vod v poslední době roste hlavně díky jejich jednoduché údržbě a stabilitě oproti běžným mechanicko-biologickým čističkám. Výhod má však tohle řešení pro domácnost mnohem více.

Základní princip kořenovek

Kořenové čističky pracují stejně jako přírodní mokřady. Probíhají zde samočisticí procesy, o něž se starají bakterie. Ty žijí na jemném štěrku a písku, které vyplňují kořenový filtr. Odpadní voda nejdříve putuje do vícekomorového podzemního septiku. V jednotlivých sekcích se zde zbaví kalu, hrubých nečistot a je anaerobně přečištěna. Takto předčištěná už putuje do samotného kořenového filtru, v němž voda rovnoměrně protéká vrstvami štěrku a definitivně se zbavuje všech nečistot. Přefiltrovaná voda se dále používá na splachování, zalévání, odtéká do kanalizace nebo se zasakuje do okolí. Domácnosti tak snadno sníží spotřebu vody až na polovinu. 

Ideální řešení pro domácnosti i obce

Běžně se kořenovky umisťují na zahradě, a to v podobě výkopu v zemi. Unikátní jsou pak propojení zelené střechy a kořenové čističky v podobě mokřadních střech nebo fasád, kdy je voda ze septiku pumpována čerpadlem do kořenové čističky na střeše pomocí trubek skrytých ve fasádě domu. Žádné specifické nároky na stavbu samotnou kořenové čističky ale nemají. Důležité je jejich realizaci pečlivě plánovat s využitím moderních metod. Mezi poslední trendy v kořenovkách patří například vertikální pulzně skrápěné filtry, v nichž se šedá voda v určitých intervalech rovnoměrně rozvádí v malém množství na celou plochu čističky. Odbourávání nečistot ve vodě je tak mnohem účinnější. 

Málo starostí, hodně užitku

Samotná údržba kořenovek je poměrně nenáročná. Jednou do roka je potřeba septik zbavit nahromaděných nečistot a napustit čistou vodou. Stejně tak rostliny stačí jen v zimě posekat, aby se z jejich odumřelých částí nevytvářel humus, který by zacpával kořenový filtr. Na kořenové čističky jsou ideální veškeré mokřadní rostliny. Oblíbené jsou především kvetoucí druhy, jako je chrastice rákosovitá, tužebník jilmový, blatouch bahenní, kyprej vrbice nebo kosatec žlutý. 

Budoucnost pro města?

Kořenovky nepatří jen na venkov, ale v době prohlubujícího se sucha jsou budoucností i městské architektury. Zářným příkladem toho je pasivní dům Michala Šperlinga v letenském vnitrobloku. Michal se kořenovým čističkám věnuje i profesně a spolu se sdružením korenovky.cz má za sebou už celou řadu úspěšných projektů. V tuto chvíli s kolegy pracují na zcela novém projektu mokřadních záhonů, který ukazuje, kam by se trendy v městské architektuře v době klimatických změn mohly ubírat. Kvetoucí záhony mokřadních rostlin by na závlahu zužitkovaly obrovské množství odpadní vody, které putuje v kanálech. Zároveň by městský prostor zkrášlily a vláha z rostlin by ochladila mikroklima v okolí. 

Chcete mít kořenovku ve vlastním?

Chci vědět víc...
Chcete mít kořenovku ve vlastním?

Výhody kořenové čističky

  • nenáročná údržba
  • nepotřebuje energii
  • nízké provozní náklady
  • životnost několik desítek let
  • zvládne i nárazový provoz
  • není třeba používat speciální mycí prostředky
  • stabilita
  • příznivě ovlivňuje okolí
  • mokřadní střechy a fasády budovu tepelně izolují
  • poloviční úspora vody

Foto: redakce

Izabela Nováková

Izabela Nováková, Má ráda městskou architekturu a pivo stejně jako osobité lidi a byty.

Žiju vším tvořivým, od designu, módy až po psaní. Baví mě městská architektura, lidské příběhy i jen tak koukat na svět kolem sebe a upíjet u toho své oblíbené pivo. Mám ráda osobité interiéry, které jsou dokonalým odrazem lidí, kteří v nich žijí.