Menu

NETRADIČNÍ ALTÁNY

Inspirace   |   2. 8. 2022   |   Autor: redakce

Poprvé si dovolujeme přijít s čistě inspiračním snovým článkem na téma venkovní gazeba a pavilony.

Foto: Roman Mareš

Foto: Petra Rudolfová

Dosud jsme vždy referovali o konkrétních produktech, stavbách a firmách. Teď se poprvé vydáváme do světa větší fantazie, jakou má mladá generace, přesněji studenti pražské UMPRUM a ateliéru designu nábytku a interiéru. Jako poslední semestrální úkol dostali od vedoucích ateliéru Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka navrhnout altán. Ovšem většina z nich ho musela pojmout jinak než jako ideální případ, který se lehce zformuje ve 3D programu. Studenti si při zadání losovali pozici svého altánu.

Každá pozice přitom byla jedinečná svým specifickým umístěním nebo nějakým problémem daným okolím, s nímž si studenti museli poradit. A tak jejich návrhy nejsou vybájené, ale řeší konkrétní podmínky, které studenti museli zohlednit. Jako kdyby dostali samostatnou zakázku od reálného klienta. Pozemky, na které svoje návrhy umisťovali, byly součástí jednoho velkého celku, ale každý pozemek byl něčím příznačný. Kategorie byly: svah, strom a voda.

Foto: Tereza Hlaváčková

Studenti navazujícího magisterského programu měli zadání univerzálnější – představit altán zamýšlený na rovinu, věc ale také měla jeden háček. Museli myslet na to, aby altán byl prefabrikátem a bylo možné ho vyrábět sériově. Úkol totiž zaštítila česká firma mmcité. Podstata zadání proto byla v navržení produktu, který bude dotažen po technické a výrobní stránce.

Všechny projekty byl prezentovány ve formě vizualizací se zákresem do fotografií a současně na modelech v měřítku 1 : 20, které byly umístěny na modelu pozemků. Studenti tedy řešili téma malé architektury, a to nejenom ideově, ale hlavně konstrukčně a komplexně.

Foto: Barbora Lovecká

Za velice zdařilé projekty považujeme altán do svahu Barbory Lovecké (studentky 1. ročníku), která ho pojala netradičně a využila potenciál zadaného prostoru na maximum. Neuvěřitelně technicky dotaženým projektem se jeví altán zavěšený na strom od Maxe Koreise – miniarchitektura připomínající struktury na sušení dřeva byla dořešena i po statické stránce a výborně reflektovala zadání úkolu. Sára Svobodová zdůraznila vrstevnice a vytvořila nekompaktní altán, který se rozlévá po krajině, a Monika Kozderková vypracovala konstrukčně expresivní altány navržené pro mmcité.

Foto: Max Koreis

Foto: Sára Svobodová

Foto: Monika Kozderková

Oslovil vás něčí projekt? Pak si jméno autorů doporučujeme zapamatovat nebo zapsat, protože je mezi nimi určitě nějaký talent, který za pár let bude svým mentorům ze studia Vrtiška & Žák tvrdě šlapat na paty. Máte ojedinělou příležitost si je „odchytit“, ještě než si za projekt budou účtovat velké sumy, a nechat si od nich navrhnout podobný pavilon na vlastní zahradu nebo interiér, který bude neotřelý, a současně jim svou zakázkou pomoci nastartovat kariéru.

redakce

redakce, tady je moje.

Na život ani na bydlení neexistují šablony. Nemáme stejný vkus nebo názory. Jedna věc nás ale spojuje. V našich bytech a domech se nefandí stereotypům.